COLLEGEROOSTER LITERAIRE ANALYSE september – november 2005

 

Groep 5

LYRIEK

DI / TRANS 0.01 / 15.00 – 18.00

 

Docent: Dr. Hans Anten

 

 

Week 1 (= eerste collegeweek)

Di. 13 september

 

* Introductie cursus, programma, syllabus, teksten.

* Toelichting Literair mechaniek (LM) hoofdstuk 1, 2 en 3.

 

Huiswerk:

Schriftelijk, de vragen bij LM hoofdstuk 1, 2 en 3 uit het Werkboek Lyriek.

Bestuderen hoofdstuk 4 en 5 LM.

Bestuderen bladzijde 4 – 10 uit het Werkboek Lyriek

 

Week 2 (= tweede collegeweek, enz.)

Di. 20 september

 

* De vragen bij LM hoofdstuk 1, 2 en 3.

* Behandeling p. 4 – 10 uit Werkboek Lyriek.

* Toelichting hoofdstuk 4 en 5 LM.

* Demonstratie van het gefaseerd vaststellen van het metrum.

 

Huiswerk:

Schriftelijk maken van de vragen bij LM hoofdstuk 4 en 5.

Bestuderen hoofdstuk 6 en 7 LM.

Zelf oefenen met Stilis.

 

Week 3

Di. 27 september

 

* De vragen bij LM hoofdstuk 4 en 5.

* Toelichting hoofdstuk 6 en 7 LM.

 

Huiswerk:

Schriftelijk maken van de vragen bij LM hoofdstuk 6 en 7.

Bestuderen hoofdstuk 1 tot en met 7 LM. / Zelf oefenen met Stilis.

 

Week 4

Di 4 oktober

 

* Bespreking vragen LM hoofdstuk 6 en 7

* Recapitulerende bespreking alle hoofdstukken Deel 1 en 2 LM Lyriek.

 

Huiswerk:

Zelf oefenen met Stilis.

Bestuderen LM Deel 1 en 2

Bestuderen alle vragen en antwoorden Werkboek Lyriek.

 

Week 5

Di. 11 oktober

 

* Tussentoets 1: de stof van Stilis; de stof van LM deel 1 en 2.

* Eventueel: demonstratie integrale analyse volgens het stramien van de Checklist Poëtica van een in week 4 opgegeven gedicht.

 

Huiswerk:

Integrale schriftelijke analyse op te geven gedicht(en) via de erbij gestelde vragen.

Zelf oefenen tentamengedichten.

 

Week 6

Di. 18 oktober

 

* Bespreking Tussentoets 1

* Behandeling analyse opgegeven gedicht(en).

 

Huiswerk:

Integrale analyse gedicht(en) d.m.v. schriftelijke beantwoording van bij de betreffende gedichten gestelde vragen.

Zelf oefenen tentamengedichten.

 

Week 7

Di. 25 oktober

 

* Behandeling analyse opgegeven gedicht(en).

 

Huiswerk:

Integrale analyse gedicht(en) d.m.v. schriftelijke beantwoording van bij de betreffende gedichten gestelde vragen.

Zelf oefenen tentamengedichten.

 

Week 8

Di. 1 november

 

* Behandeling analyse opgegeven gedicht(en).

 

Huiswerk:

Voorbereiding Eindtoets.

Zelf oefenen tentamengedichten.

 

Week 9

 

In de week van 7 november: Eindtoets Lyriek / Epiek / Dramatiek.

 

  Terug naar homepage Hans Anten